Bağımlılık Köleliktir

İMAN, ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMLILIK

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sonra bir nesil geldi. Namazı zayi ettiler. Şehvet ve dünyevî tutkularının esiri oldular. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklar, ğayyâ’yı boylayacaklardır.”[1]

Hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi isenefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”[2]

Din-i Mübin-i İslâm’ın en büyük gayesi yeryüzünde insanı özgür kılmaktır. İman, bizatihi özgürlüktür; Allah’tan başka hiçbir varlığa kul ve köle olmamaktır. İman, aynı zamanda nefsin hevâ ve heveslerine, istek ve arzularına, şehvet ve tutkularına teslim olmamaktır. Kur’an-ı Kerim’ini fadesiyle hevâsını, nefsânî arzularını ilah edinmemektir.[3] Tıpkı Yusuf Peygamber gibi zindanlara atılmayı göze almak, fakat asla nefsin şehvet ve tutkularına esir olmamaktır. Onun kötülüğü emretmesine[4] imkân vermemektir. Nefsi Allah’ın razı olacağı özgür bir nefis kılmaktır. Onu terbiyeve tezkiye edip kurtuluşa ermektir[5].Unutmayalım ki eğitilmeyen nefis ve iradeler, önce hevânın, arzu ve isteklerin,şeytanın, sonra da başkalarının esiri olmaya mahkûmdur. Her yanlış tutku ve bağımlılık, imanın insanda gerçekleştirmek istediği hedeflerden bizleri uzaklaştıracaktır.

Ne yazık ki bugün, nefislerin şımartıldığı, iştahların kabartıldığı, şehvetlerin kamçılandığı, doyumsuzluğun arttığı, hızın ve hazzın olabildiğince yaygınlaştığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bunun içindir ki, çocuklarımızı,gençlerimizi, gelecek nesillerimizi hatta tüm insanlığı tehdit eden zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılıkları maalesef gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Taklit,özenti, arkadaş, çevre, merak, kişilik ve irade zafiyeti gibi sebeplerle nesiller, bu kötülüklere kolayca müptela olabiliyorlar.

Tutku ve bağımlılıklar saymakla bitmez. Sigara, alkol, uyuşturucu,kumar ve teknoloji bağımlılığı, bugün, insanlığı kuşatan belli başlı zararlıalışkanlıklar arasındadır. Sigara bağımlılığı derken, dünyada her yıl 6 milyoninsanın, yani her 10 saniyede bir insanın ölümüne yol açan bir illetten sözediyorum. Alkol bağımlılığı derken, dünyada her yıl 320.000 gencin, toplamda 2,5milyon insanın ölümüne yol açan bir belâdan söz ediyorum. Alkol bağımlılığıderken dünyada cinayetlerin % 85’ine, tecavüzlerin % 50’sine, trafikkazalarının % 60’ına, şiddet olaylarının % 50’sine kadına karşı şiddetin % 70’ineneden olan bir marazdan söz ediyorum. Uyuşturucu bağımlılığı derken, geleceknesillerimizi tehdit eden, kullanımı ilkokullar seviyesine kadar inmiş bulunanbir zehirden bahsediyorum. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı derken insandadüşünme kabiliyetini, akıl ve iradeyi işlemez hale getiren bir hastalıktan sözediyorum. Kumar bağımlılığı derken, ömrü, sağlık, zekâ ve enerjiyi tüketen, malve serveti heder eden bir günahtan söz ediyorum. Talih ve şansa bağlı oyunlarlaemek harcamaksızın, alın teri dökmeksizin, kolay ve haksız kazanç elde etmektensöz ediyorum.

Teknoloji bağımlılığı derken, televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar karşısında ömür tüketmekten, asıl sorumluluklarımızı, kendimizi, ailemizi ve çocuklarımızı ihmal etmekten, işleri aksatmaktan, samimiyetten uzaklaşmaktan, yalnızlaşmaktan, kısacası hayattan kopmaktan söz ediyorum. Teknoloji bağımlılığı derken sanal ortamlarda işlenen cürüm ve günahlardan, haramlardan bahsediyorum.

Bütün bubağımlılıklar her şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık,zaman, mal ve servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür, emanete ihanettir. Çoluk-çocuğumuzunnafakasını çöpe atmaktır, israftır. Eşlerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızınve arkadaşlarımızın haklarını ihlal etmektir. Ailelerin parçalanma sebebidir. Çocuklarısokağa ve suça teşvik etmektir. Aile içi şiddet, cinayet, zina, fuhuş, sahtekârlık,dolandırıcılık, hırsızlık ve zimmete para geçirme gibi suçların veahlaksızlıkların toplumda artma nedenidir. Üretim ve iş gücü kaybı gibiekonomik sorunların, hak, hukuk ve güven duygusunun zedelenmesi gibi toplumsalsorunların ve huzursuzlukların sebebidir. Unutmayalım ki bütün bu bağımlılıklar,illegal yapıların da oluşma zeminidir.

Hem dinimizce yasaklanmış hem de her biri birer hastalık olan bu bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan, çocuklarımızı ve gençlerimizi koruma hususunda temel görev,anne ve babalara, ailelere ve ilgili kurumlarımıza düşmektedir. Aileler olarak gözaydınlığımız olan yavrularımızı güzel yetiştirelim ki, onlar dinimizin güzellikleriyle buluşsunlar! İmanın ve gerçek özgürlüğün tadına varsınlar! Hiçbir zaman inançsızlık girdabına düşmesinler! Yüce ideallerin, büyük hedeflerin insanı olsunlar! Onlarla sağlıklı ve doğru bir iletişim kuralım ki, onlar hep iyilerle tanışıp onlarla arkadaşlık etsinler! Tutku ve bağımlılıkların tuzağına ve kötü yollara düşmesinler! Onlara güzel örnek olalım ki, onlar güzel ahlâk sahibi salih insanlar olsunlar! Daha yaşanılabilir bir dünya, daha güzel bir gelecek için, geliniz, hep birlikte el ele verelim!

“Allah'ım! Helâl olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle! Fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme!”[6]

[1] Meryem 19/59.

[2] Tirmizî,Sıfatü’l-kıyâme, 25.

[3] Câsiye, 45/23.

[4] Yusuf, 12/53.

[5] Şems, 91/9.

[6] Hâkim, De’avât,No:1973.

 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları


Disqus Yorumları