menu
İslam ve Hıristiyanlıkta Amentü
Hıristiyanlık Amentüsü:

Hıristiyanlık  iNANÇ ESASLARI

1.Ben, yeri ve göğü yaratan, herşeye kâdir Baba Tanrı’ya,

2.Ve Efendimiz olan, O’nun biricik oğlu İsa’ya,

3.Ruhul –Kudüs’ten gebe kalınana,

4.Ve bakire Meryem’den doğana,

5.Onun Pontus Pilatus’tan zulüm gördüğüne,

6.Çarmıha gerildiğine, öldüğüne, gömüldüğüne,

7.Cehennemlere indiğine,

8.Üçüncü gün, tekrar canlandığına,

9.Göklere çıkıp, Kadir olan BabaTanrı’nın sağına oturduğuna,

10.Oradan gelip ölüleri ve dirileri hesaba çekeceğine,

11.Ruhu’l-Kudüs’e,

12.Mukaddes Katolik Kilisesine,

13.Azizlerin cemaatine,

14.Günahların affedileceğine,

15.Vucudun tekrar canlanacağına,

16.Ebedi hayata… inanırım.

 

İslam İNANÇ ESASLARI

1.Ben Allah’a

2.Ve meleklerine,

3.Ve Kitaplarına,

4.Ve Peygamberlerine,

5.Ve Ahiret gününe,

6.Ve hayır ve şerrin hepsinin Allah’tan geldiğine, inanırım. 

-Birkaç Tesbit:

İslam Amentüsü, Kur’anı Kerim’in değişik ayetlerine dayanan (2/285, 4/78, 4/136) ve Hz. Muhammed tarafından açıklanan bir inanç sistemidir.

Hıristiyanlık amentüsü, Hz. İsa tarafından değil, çok daha sonra gelen din alimleri tarafından meydana getirilmiştir.

Hıristiyanlık amentüsünde ‘’baba’’ tabiri, çok alçaltıcıdır. Çünkü insan toplumunda, kötü hatıralar bırakan aile babaları vardır; aynı zamanda baba terimi cinsel ilişkileri hatırlatır; baba, ölümü ve kendisinden sonra bir mirasçıyı düşündürür.

Şayet Tanrı, birbakireden bir çocuk doğurtursa; bu çocuğa değil, bizzat Tanrıya tapma gereğini ortaya koyar.

Cehennem günahkarların yeridir. Acaba o, yani Tanrı oraya niçin gitti, ve bize oradaki olaylar hakkında niçin bilgi verdi? Bir cezadan kurtulmak için mi?

Allah, suçluları affetmek için, bir masumu cezalandırmaz.

Şüphesiz ölüler,tekrar dirildikten sonra hesaba çekilirler. Yaşayanları hesaba çekmek, acelecilik olmuyor mu? Hayatları bitmediğinden, çok sayıda iyilik veya kötülük işleyebilirler.

Azizler günahkarları kurtaramaz. Cezalandırma ve affetme yetkisi sadece Allaha aittir.

Çok enteresandır ki,bu Hıristiyan amentüsü metninin dışında, İsa, Yeni Ahid’in hiçbir yerinde ‘’benTanrıyım’’ demiyor; bilakis tam zıddını söylüyor. Mesela, Matta, (XII,18)de şöyle diyor. ’’İşte benim seçtiğim kulum…’’

Yine Matta (XXIV,36)ve Markos (XIII,32) ye göre, dünyanın sonu ne zaman gelecek sorusuna,  İsa şöyle cevap verir: ‘’Fakat gün ve saat hakkında, ne göklerin melekleri, ne de Oğul, yalnız Baba’dan başka kimse bir şey bilmez’’

Şayet İsa, yeryüzünde insan (bak. 5. Ve 6. Maddeler), gökte de insan ise, o halde ne zaman Tanrı   oluyor?

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları