menu
En Eski İncil Neden Yunanca
Elleriyle (bir) Kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için «Bu Allah katındandır» diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!
Kuran, Bakara 79.

1. PAVLUS VE TALEBELERİNİN YAZDIĞI İNCİLLER, İSA'NIN DİNİNİ BOZMUŞTUR.

PAVLUS VE TALEBELERİNİN YAZDIĞI İNCİLLER, İSA'NIN DİNİNİ BOZMUŞTUR.

İsa Aleyhisselam'ın dili aramice iken ve sonra ibranice konuşuluyorken Nasıl oluyor da 4 İncil de Yunanca yazılıyor ?

Yuınanca İncil'in Mucidi Pavlus: 

İsa Peygamberi görmediği halde, O'nun manevi havarisi olduğunu söyleyen şahsiyet. (I. Korintliler 1:1; Galatyalılar 1:1.)  Tıpkı Said Nursi'yi görmediği halde onun manevi talebesi olduğunu söyleyen Fetullah Gülen gibi...

Pavlus, 5 yaşından beri Tevrat eğitimi almış fanatik bir yahudi, bunu kendisi, kendi yazdığı İncil'de ifade ediyor. (I. Korintliler 8-9; 15)

İsa’nın Hıristiyanlara göre inanılan yeniden dirilişinin ve son akşam yemeğinin en erken hikâ-yeleri Pavlus’un mektuplarında geçmektedir. 

Korint’teki gibi kiliselerine yazılan mektuplar aynı zamanda böyle inanç cemaatlerinin nasıl organize edildiği ve nasıl fonksiyon gördüğü hakkındaki en erken delillerin bir kısmı Pavlus tarafından sağlanmaktadır. 

Fakat Pavlus, sadece bu tarihsel sebeplerden dolayı değil, başkasebepler nedeniyle de önemlidir. O, kaydedilmiş ilk Hıristiyan “teologdur”. “Teolog” kelimesini tırnak içerisinde kullandığıma dikkat edilmesigerekir. Pavlus, teolojisinde sistematik değildir.

Onun mektupları, Hıristiyan inancı için temel unsurları ortaya koyar. 

O, fanatik bir yahudi iken ve İsa'yı görmemiş olduğu halde, O'nu gördüğünü ifade etmiş ve Hz. Adem'den bu yana hiç görülmemiş yepyeni bir inanç sisteminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. (I. Korintliler 15:3-11.)

Baba-Oğul ve Kutsal Ruh'a tapınmayı ve onları ilahlaştıran sistemi ilk ortaya koyan Pavlus'tur. 

Pavlus, Havari Yuhanna ile beraber tebliğ için geziye çıkmış , Yuhanna , Pavlus'taki inanç bozukluklarını Kudüs'teki havarilere beyan etmiş bu sebeple Kudüs Kilisesine hakim olan İsa'nın talebeleri Pavlus'u kovmuş ve o da Anadoluyu karış karış gezerek sapkın inancını, İsa'nın insan ve peygamber değil ilah olduğunu anlatmış ve İncillerin değişmesinde başrol oynamıştır. 

Roma'ya giden ve Roma'da öldürülen Pavlus Bugünkü İncillerin müellifi ve müsebbibi olmuştur.Yazılış Tarihi (İsa'dan Sonraki)

50-60. yıllar.........................................Markos

80–90.yıllar.......................................Matta İncili - Luka İncili

90–100.yıllar..................................... Yuhanna İncili

100–110.yıllar.................................. Son Yeni Ahit Metinleri (Örneğin; II. Petrus)

Bu tarihler kilise tarafından verilen tarihlerdir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları